برای دریافت چارت کلی دروس ( سیلابس ) به لینک زیر مراجعه فرمایید.سیلابس مقطع کاردانی :

کاردانی حرفه ای کسب وکار

کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی حرفه ای حسابداری

کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

کاردانی فنی آسانسو رو پله برقی

کاردان حرفه ای بازار یابی

کاردان حرفه ای امور گمرکی

سیلابس مقطع کارشناسی :

مهندسی فناوری - فناوری

مهندسی فناوری - تجارت

مهندسی فناوری - طراحی وب

مهندسی فناوری - تحت وب

Copyright © 1393 - 1394 Sanayeqom.irگروه طراح : شرکت پیام گستر فانوس