اداره دبیرخانه و بایگانی

دبیرخانه مرکزی واحد واقع در ساختمان اداری مرکز اصلی گردش کلیه مکاتبات و خروجی‌های تحصیلی مرکز علمی کاربردی صنایع و معادن قم است در این بخش کلیه نامه‌ها با موضوعات آموزشی دانشجویی پژوهشی اداری فرهنگی و ... ثبت و به عناوین مرتبط ارجاع می‌گردد.


مسئولیت دبیرخانه به عهده آقای عباس زاده است و دبیرخانه مرکزی شامل :

  1. قسمت بایگانی
  2. پیک (نامه رسانی)
  3. ثبت نامه‌ ها
  4. تکثیر اداری
  5. ثبت و پست نامه‌ ها پرونده‌ها و مدارک تحصیلی و غیره
  6. تایپ (ماشین نویسی)
  7. تفکیک نامه‌های صادره

در قسمت بایگانی یک نسخه از کلیه سوابق ارسالی و خروجی‌ های اصلی مرکز بایگانی می‌شود و همچنین تصویر برخی نامه‌های داخلی با توجه به اهمیت موضوع بایگانی می‌گردد.

دبیرخانه مرکزی واحد تلاش دارد ضمن ایجاد ارتباطی مثبت و تعاملی مناسب با تمامی قسمت‌ها در راستای اهداف مقدس و آموزش عالی گام بردارد و این امر بدون همکاری سایر قسمت ها میسر نخواهد بود. تسریع در امر پاسخگویی به مراجعین و دانشجویان محترم و تکریم ارباب رجوع از اهداف مقدس این اداره می‌باشد. این اداره تمامی سعی و تلاش خود را در جهت ارتقاء کیفی و فنی و خدمات دهی بهتر به مراجعین انجام می‌دهد.

اهداف کوتاه مدت این اداره گسترش سیستم اتوماسیون اداری فعلی دبیرخانه و آماده‌ سازی بستری مناسب در جهت راه‌ اندازی سیستم‌ های جدیدتر ثبت و ارسال نامه‌ ها و هماهنگی و هم‌ سویی بیشتر در راستای اهداف عالیه مورد اشاره مرکز است.

Copyright © 1393 - 1394 Sanayeqom.irگروه طراح : شرکت پیام گستر فانوس