امتحانات

قابل توجه اساتید گرامی

ضمن سپاس از همکاری جنابعالی با این واحد دانشگاهی، توجه شما را جهت هر چه بهتر برگزار شدن امتحانات پایان ترم، به نکات ذیل جلب می نماییم

Copyright © 1393 - 1394 Sanayeqom.irگروه طراح : شرکت پیام گستر فانوس