مراحل جهت فارغ التحصیلی

 • قبل از اتمام تحصیل با مراجعه به بایگانی و بررسی پرونده­ تحصیلی خود از کامل بودن مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلی اطمینان حاصل نمائید
 • دانشجویان انتقالی/مهمان بایستی کلیه­ ی مدارک مربوطه شامل: برگه سازمان سنجش، فرم­ های تأیید شده انتقال/مهمان با مهر و امضاء مراکز مبدأ و مقصد، ریز نمرات و یا کارنامه­ ی ترم به ترم ممهور به مهر و امضای مرکز مبدأ، مدارک کامل شناسنامه ای و تحصیلی در پرونده­ آنها موجود باشد.
 • توجه

 • در صورت ناقص بودن پرونده­ی تحصیلی و عدم مراجعه دانشجو از سیر مراحل فارغ التحصیلی خارج گردیده و پرونده دانش آموخته بایگانی می­گردد و عواقب بعدی آن به عهده­ ی خود فرد می­باشد.
 • جهت تکمیل پرونده و انجام مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی لازم است مدارک زیر ارائه شود :

  1. اصل دیپلم کامل متوسطه برای دانشجویان کاردانی و اصل یا گواهی موقت کاردانی برای دانشجویان کارشناسی + 2 سری کپی
  2. تاییدیه تحصیلی دیپلم برای دانشجویان کاردانی (جهت دریافت تاییدیه تحصیلی با مراجعه به دفاتر پستی و ارائه یکبرگ کپی از مدرک به آدرس قم – میدان امام -روبروی دارالشفا صندوق پستی 3718914164 مرکز علمی کاربردی صنایع و معادن قم اقدام نمایید.
   در ضمن نوشتن نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و رشته تحصیلی بر روی پاکت پستی الزامی است. )
  3. دو سری کامل کپی شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات حتماً برابر اصل گردد)
  4. دوسری کپی کارت ملی
  5. 6 قطعه عکس 4*3 پشت زمینه سفید (برای خانمها با حجاب کامل و بدون آرایش و برای آقایان بدون مو و ریش غیر متعارف ، درضمن عکس نیم رخ نباشد)
  6. فرم کاروزی (پس از اعلام نمره مدرس حتما به آموزش ارائه شود)
  7. فرم پروژه (پس از اعلام نمره مدرس حتما به آموزش ارائه شود)
  8. مدرک نظام وظیفه برابر با اصل
  9. اصل کارت دانشجویی
  10. آدرس و شماره تلفن
  11. تکمیل پرونده مالی
  12. فرم تسویه فارغ التحصیلان

  دانشنامه

 • برای صدور دانشنامه یا اصل مدرک کاردانی لازم است 6ماه پس از صدورگواهی موقت (تاریخ زیر عکس) ،دانش آموخته با همراه داشتن 2قطعه عکس و تصویر گواهی موقت به امور فارغ التحصیلان مراجعه و فرم درخواست صدور دانشنامه را جهت ارسال به دانشگاه جامع امضاء نماید .
 • فرم درخواست دانشنامه

  Copyright © 1393 - 1394 Sanayeqom.irگروه طراح : شرکت پیام گستر فانوس