فرم های آموزشی

فرم درخواست تجدید نظر نمره

فرم درخواست تجدید نظر نمره ( کاربرگ 203)

تدوین و نگارش پروژه و کارورزی:

نحوه نگارش و تدوین پروژه و کارورزی

فرم های ارائه پروژه :

شیوه نامه نگارش پروژه های تحقیقاتی

شیوه نامه نگارش پروژه های پیاده سازی

شیوه نمره دهی پروژه

لیست پروژه های حسابداری ، نحوه ارائه پروژه و گزارش کارورزی ویژه حسابداری

فرم پیشنهاد و تصویب پروژه

فرم ارزیابی نهایی پروژه

فرم های کارورزی :

شیوه نامه نگارش گزارش کارورزی

فرم ها ، نامه ها و مراحل انجام کارورزی

فرم های کاربینی :

فرم های کاربینی

فرم های آموزشی :

فرم درخواست دانشجویی

فرم تغيير رشته

فرم تطبيق واحد

فرم حذف اضطراری

فرم حذف پزشکی

فرم گواهي موقت فراغت از تحصيل

فرم انصراف از تحصیل

فرم تسویه فارغ التحصیلان

فرم انتخاب واحد

فرم معرفی به استاد

فرم درخواست مهمان

فرم درخواست مرخصی

فرم معافیت تحصیلی

فرم تجدید نظر نمرات

فرم های مربوط به اساتید :

فرم جذب مدرسان

راهنمای کاربران :

آموزش سامانه سجاد

آموزش پرداخت الکترونیکی شهریه 15%

راهنمای نحوه ثبت وام شهریه تحصیل

راهنمای پردراخت توسط دانشجویان در سامانه سجاد

تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری

آیین نامه مالی

تقویم آموزشی

قوانین و مقررات آموزشی


Copyright © 1393 - 1394 Sanayeqom.irگروه طراح : شرکت پیام گستر فانوس