جزوه تربیت بدنی و ورزش استاد خوش سلوک

جزوه تربیت بدنی و ورزش ویژه امتحان خواهران


واژگان و کتب درس زبان تخصصی استاد گلی

دانلود کتاب کمک آموزشی

دانلود واژگان زبان تخصصی


جزوه کار آفرینی استاد آقازیارتی

جزو پیش رو بخشی از مباحث و فعالیت های کلاسی درس کار آفرینی استاد زیارتی است که به همت دانشجو ذالی تهیه گردیده است .

دانلود جزوه درس کار آفرینی بخش اول

دانلود جزوه درس کار آفرینی بخش دوم


Copyright © 1393 - 1394 Sanayeqom.irگروه طراح : شرکت پیام گستر فانوس