زمان حضور و ارتباط با مدیر گروه ها

زمان حضور و ارتباط با مدیر گروه رشته های کامپیوتر استاد ادیم :

دوشنبه : 17:00 - 19:00

چهارشنبه : 17:00 - 19:00

زمان حضور و ارتباط با مدیر گروه رشته های رشته های گمرکی استاد فرهادی قمی :

دوشنبه : 16:30 - 14:30

پنجشنبه : 17:00 - 15:00

زمان حضور و ارتباط با مدیر گروه رشته های رشته های آسانسور استاد امیری :

دوشنبه : 18:00 - 20:00

چهارشنبه : 18:00 - 20:00

زمان حضور و ارتباط با مدیر گروه رشته های رشته های حسابداری استاد گلی :

شنبه : 19:30 - 20:30

یکشنبه : 13:30 - 14:30

Copyright © 1393 - 1394 Sanayeqom.irگروه طراح : شرکت پیام گستر فانوس