فرم های کارورزی :

شیوه نامه نگارش گزارش کارورزی

فرم ها ، نامه ها و مراحل انجام کارورزی

لیست پروژه های حسابداری ، نحوه ارائه پروژه و گزارش کارورزی ویژه حسابداری

منابع اطلاعاتی پروژه های حسابداری


آخرین مهلت ارایه پروژه و گزارش کارورزی

آخرین مهلت ارایه پروژه و گزارش کارورزی استاد گلی یکشنبه 6 دیماه ساعت 18 میباشد .

این تاریخ تمدید نمیشود.


آخرین مهلت ارائه گزارش کاربینی

آخرین مهلت ارائه گزارش کاربینی با استاد امیری سه شنبه 94/10/1 می باشد

در صورت عدم تحویل تا ساعت 15روز سه شنبه نمره نهایی صفر لحاظ خواهد گردید


آخرین مهلت ارایه گزارش کارورزی1

آخرین مهلت ارائه گزارش کارورزی 1 استاد امیری پنچشنبه 94/9/26 می باشد


پروژه استاد حبیبی

دانشجویانی که با استاد حبیبی پروژه اخذ نموده اند: تا تاریخ 94/*/* به تصویب استاد برسانند ساعات حضور استاد در مرکز یکشنبه و چهارشنبه می باشد

کلاس های توجیهی کارورزی و پروژه استاد صادقی ( گروه کامپیوتر )

پنچشنبه 23 مهر راس ساعت 15:00برگزار میگردد، حضور دانشجویان الزامی است

کلاس های توجیهی کارورزی و پروژه استاد رحیمی

کلاس های توجیهی کارورزی و پروژه استاد رحیمی روز سه شنبه 94/7/21 ساعت 14:30 الی 15 در کلاس 201 تشکیل میگردد
حضور تمامی دانشجویان این دروس الزامی و جزو نمره ارزشیابی کلاسی محسوب میشود

کلاس های توجیهی کارورزی و پروژه استاد قاضی زاهدی

کلاس های توجیهی کارورزی و پروژه استاد قاضی زاهدی روز دوشنبه 94/7/20 ساعت 16:30 الی 17:30 تشکیل میگردد
حضور تمامی دانشجویان این دروس الزامی و جزو نمره ارزشیابی کلاسی محسوب میشود

کارورزی و پروژه استاد اکبری دهقان

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد اکبری دهقان واحد کارورزی و پروژه را دارند ، کلاس های توجیهی کار آموزی و پروژه روز شنبه مورخ 94/7/11 ساعت 18 الی 19 تشکیل میشود.

کاروزی و پروژه استاد صادقی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد صادقی واحد کارورزی و پروژه را دارند ، می بایست جهت هماهنگی کار آموزی و پروژه خود با شماره مستقیم استاد تماس حاصل تمایند..

موبایل : 09124512767


کاروزی و پروژه استاد باقری

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد باقری واحد کارورزی و پروژه را دارند ، می بایست جهت هماهنگی کار آموزی و پروژه خود با شماره مستقیم استاد تماس حاصل تمایند..

موبایل : 09124519488


کاروزی و پروژه استاد حبیبی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد حبیبی واحد کارورزی و پروژه را دارند ، می بایست جهت هماهنگی کار آموزی و پروژه خود به ایمیل ذیل ایمیل بزنند...

ایمیل : TeacherOstad@yahoo.com


کارورزی و پروژه استاد گلی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد گلی واحد کارورزی و پروژه را دارند ، می بایست گزارش کار آموزی و پروژه خود را روز چهارشنبه مورخ 94/*/* ساعت 17 الی 19 به ایشان تحویل و ارائه نمایند.

آخرین مهلت ارائه گزارش کارآموزی استاد حبیبی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد حبیبی واحد کارورزی را دارند ، آخرین مهلت ارائه گزارش کار آموزی روز چهارشنبه مورخ 94/*/* ساعت19:00 در محل دانشگاه صنایع و معادن میباشد

کارورزی و پروژه استاد احسن

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد احسن واحد کارورزی را دارند ، می بایست گزارش کار آموزی خود را روز جمعه مورخ 94/&/& ساعت16:00 در محل دانشگاه آزاد پردیسان تحویل و ارائه نمایند.

کارورزی و پروژه استاد حامد رحیمی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد رحیمی واحد کارورزی و پروژه را دارند ، می بایست گزارش کار آموزی خود را روز سه شنبه مورخ 94/*/* ساعت 15:00 و پروژه خود را روز سه شنبه مورخ 94/*/* ساعت 15:00 به ایشان تحویل و ارائه نمایند

کارورزی و پروژه استاد آقازیارتی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد آقازیارتی واحد کارورزی و پروژه را دارند ، می بایست گزارش کار آموزی و پروژه خود را حداکثر تا تاریخ 94/*/* به ایشان تحویل و ارائه نمایند

زمان و نحوه تحویل پروژه و کارورزیاستاد باقری

چهارشنبه : 94/3/6 18:00 - 15:00

پنجشنبه : 94/3/7 20:00 - 17:00

شنبه : 94/*/* 20:00 - 15:00

دوشنبه : 94/*/* 19:00 - 15:00


Copyright © 1393 - 1394 Sanayeqom.irگروه طراح : شرکت پیام گستر فانوس