ریاست

نام و نام خانوادگی : رضا آقا زیارتی

مدارک وسوابق تحصیلی :

کارشناسی : مدیریت بازرگانی – دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) – دانشگاه تهران

دکتری : مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی ) – اکادمی علوم تاجیکستان

سوابق حرفه ای :

سابقه کار: 17سال در وزارت صنعت ، معدن وتجارت

سوابق فعالیتهای اجتماعی :

نشان ها وعناوین برجسته :

تقدیرنامه ها :

تلفن : 36607775 - 025 داخلی 104ن

Copyright © 1393 - 1394 Sanayeqom.irگروه طراح : شرکت پیام گستر فانوس