کلاس جبرانی

کلاس جبرانی استاد امین قاضی زاهدی درس هوش مصنوعی شنبه مورخ 28 آذر ساعت 16 برگزار میگردد


کلاس جبرانی مهندسی نرم افزار

کلاس جبرانی مهندسی نرم افزار پنچشنبه همین هفته مورخ 28 آبان ساعت 13 الی 18 در کلاس 105 برگزار میگردد


اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های استاد قاضی زاهدی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای استاد امین قاضی زاهدی در روزهای دوشنبه و سه شنبه 27 و 28 مهر ماه برگزار نمی گردد.
عدم تشکیل کلاس .

Copyright © 1393 - 1394 Sanayeqom.irگروه طراح : شرکت پیام گستر فانوس